12 września, 2017

DLACZEGO POWINNO SIĘ INWESTOWAĆ W STRATEGIĘ MOM?

Strategia wytycza jasne cele w zakresie ulepszeń, oszczędności, budżetu i terminów już przed rozpoczęciem projektu.

Inwestycja w system MOM to inwestycja znacząca – zarówno w odniesieniu do czasu, jak i pieniędzy. Przed przystąpieniem do implementacji MOM, należy określić cele firmy i oczekiwania dotyczące takiego systemu.

Share: