12 września, 2017

CO TO JEST MOM?

MOM jest skrótem od Manufacturing Operations Management (Zarządzanie Operacjami Produkcji) i wiąże się z dalszym rozwijaniem tradycyjnych systemów MES. MOM jest przyszłym standardem dla holistycznego i cyfrowego rozwiązania systemowego, zapewniającym optymalny wgląd w cały proces produkcyjny.
AROLINK® to system MOM.

Share: