12 września, 2017

JAKIE SĄ ZYSKI Z INWESTYCJI W OPROGRAMOWANIE TYPU MOM?

System MOM zapewnia silną koherencję pomiędzy różnymi systemami informatycznymi firmy i lepsze wykorzystanie w całym procesie przepływu produktu wszystkich zasobów, takich jak surowce, sprzęt i ludzie. Ponadto zapewnia niezrównaną identyfikowalność, a także możliwość zintegrowania systemu zarządzania jakością oraz systemów bezpieczeństwa żywności, tak aby możliwe stało się osiągnięcie przez fabrykę stanu umożliwiającego całkowitą rezygnację z konieczności tworzenia i przepływu „papierów”. Wszystko to ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy.

Share: