Fabrikssystem

FABRIKSSYSTEMET

Er I ude efter de optimale gevinster og konkurrencefordele gennem en effektiv og fleksibel produktion, bør I overveje det fuldt integrerede AROLINK® fabrikssystem. AROLINK® fabrikssystemet er implementeret på nogle af de mest innovative produktionsvirksomheder inden for fødevareindustrien og andre brancher med store krav til dokumentation og transparens. Læs nedenfor om systemet og alle dets funktioner.

MODULER

AROLINK® fabrikssystemet er et byggesystem. Fuldt integreret består fabrikssystemet af platformens 4 funktionsområder samt 6 separate moduler, der individuelt kan implementeres straks eller senere alt efter behov. Nedenfor finder du beskrivelser af de 6 moduler.

00547-Platform-Illustration2.7 (beskåret)

PRODUKTIONSPLANLÆGNING

Baseret på input fra salg og data fra ERP-systemet foretager AROLINK® den konkrete detailplanlægning af produktionen. AROLINK® tager udgangspunkt i færdigvareleveringer og laver rullende prognoser for produktion af halvfabrikata og færdigvare. Rullende prognoser giver fabrikken mulighed for løbende at have et kvalificeret bud på, hvordan produktionssituationen ser ud på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Det gælder sekvensplaner, pakkeplaner, instruktioner, forslag til vareindkøb, planer for varemodtagelse, ressourcer sammenlignet med ressourcebehov, samt plukkelister for udtag af varer til produktionen.

PRODUKTIONSSTYRING OG EKSEKVERING

AROLINK® er udviklet til styring og eksekvering af ordre på fremstilling af varer. Integration af udstyr og maskiner på produktionsgulvet giver styringsmuligheder og realtidsindsigt i hvert trin af fremstillingsprocessen. Herved giver AROLINK® virksomheder mulighed for at opnå en højere effektivitet, en unik datasammenhæng, samt fuld sporbarhed.

FØDEVARESIKKERHED OG KVALITETSKONTROL

I AROLINK® har vi bygget et robust fødevaresikkerhedsmodul op om HACCP principperne i Codex Alimentarius. Hasardanalyser og håndtering af identificerede risikofaktorer omsættes til digitale registreringer på produktionsgulvet. AROLINK® sikrer, at produktion og fødevarekvalitet lever op til lovgivning, specifikationer og kundekrav, samt gør auditsituationer mindre stressende.

LAGERSTYRING

Med AROLINK® WMS (Warehouse Management System) er det muligt at styre sine varelagre fra modtagelse af råvare til forsendelse af færdigvare. AROLINK® kontrollerer og støtter den fysiske styring af lagre i fabrikken. Digitale registreringer for varebevægelser i vareflowet sikrer en realtidsopdateret lagerbeholdning, der bidrager til mere præcis indkøb og produktionsplanlægning i AROLINK®.

INTEGRATION OG AUTOMATISERING

AROLINK® sikrer en hurtig og pålidelig informationsudveksling mellem virksomhedens forretningssystemer (ERP) og procesudstyr på fabriksgulvet (SCADA, PLC). AROLINK® opretter grænseflader til eksisterende systemer og procesudstyr og overfører data i realtid fra produktionen. Data fra produktionsgulvet samles og opdateres i AROLINK® på en måde, som gør, at data forbliver i sin produktionskontekst.

PERFORMANCE

AROLINK® leverer rapporter og dashboards, der bruges til at gå fra rå data om produktionens forløb til styrket indsigt i fabrikkens KPI’er. Rapporterne i AROLINK® gør det muligt at organisere og udnytte data indsamlet på fabriksgulvet. AROLINK® dashboards viser data om produktionen i et letforståeligt og visuelt overbevisende format. AROLINK®  har en afgørende rolle i forhold til at styrke fabrikkens forbedringsinitiativer.

AROLINK® HANDBOOK

Håndbogen giver dig en sikker introduktion til AROLINK® systemet og ikke mindst en idé om, hvilke gevinster, besparelser og konkurrencefordele som systemet kan give jer.

AROLINK® DEMONSTRATION

En demonstration giver jer et indblik i AROLINK® systemet og et overblik over mulighederne for jer. En demonstration er uforpligtende og kan gennemføres hos jer.

 STRATEGI WORKSHOP

På en strategi workshop er målet at fastlægge klare forbedringsmål og udvikle rammerne til en fremadrettet MOM strategi. Vi faciliterer gerne workshoppen, der kan gennemføres hos jer.

GEVINSTBEREGNER

Vi har udviklet en simpel gevinstberegner, der viser potentialet for årlige besparelser ved implementering af AROLINK® fabrikssystemet. Det eneste du skal gøre er at indtaste dine nøgletal.

NYHEDER

Læs seneste nyt om AROLINK® og få mere at vide om nye softwareløsninger og tilføjelser til fabrikssystemet, samt information om nye kunder, fabriksinstallationer m.m.

HVAD BETYDER DET?

Der er mange forkortelser og indforståede begreber indenfor fabriksledelse. Vi har samlet en FAQ med de vigtigste ord. Lad os høre fra dig, hvis du ikke finder det ord, du leder efter.