System Zarządzania Fabryką

SYSTEM ZARZĄDZANIA FABRYKĄ

Jeśli chcesz zapewnić sobie pełne korzyści oraz uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki efektywności i elastyczności produkcji, powinieneś rozważyć skorzystanie z w pełni zintegrowanego systemu zarządzania fabryką AROLINK®. System zarządzania fabryką AROLINK® działa w jednych z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych w przemyśle spożywczym i branżach powiązanych, o wysokich standardach dokumentacji i przejrzystości. Dowiedz się więcej o systemie i funkcjach poniżej.

MODUŁY

System zarządzania fabryką AROLINK® jest systemem modułowym. W pełni zintegrowany system zarządzania fabryką składa się z 4 obszarów funkcjonalnych platformy i 6 oddzielnych modułów, które można wdrożyć indywidualnie lub też później – zgodnie z wymaganiami. Poniżej znajdziesz opisy 6 modułów.

00547-Platform-Illustration2.7 (beskåret)

PLANOWANIE PRODUKCJI

W oparciu o dane ze sprzedaży oraz dane z systemu ERP AROLINK® umożliwia konkretne, szczegółowe planowanie produkcji. AROLINK® wykorzystuje dostawy gotowych produktów jako punkt wyjścia do tworzenia prognoz kroczących dla produkcji półproduktów i produktów gotowych. Prognozy kroczące zapewniają fabryce kwalifikowaną estymację odnoszącą się do produkcji bieżącej i przyszłej. Ma to zastosowanie do planów sekwencyjnych, planów dot. pakowania, instrukcji, propozycji zakupowych, planów odbioru towarów, zasobów dostępnych względem zapotrzebowania oraz list wyboru produktów wybieranych do produkcji.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I REALIZACJA

AROLINK® zaprojektowany został do zarządzania i realizacji zleceń wytwarzania towarów. Integrując sprzęt i maszyny w hali produkcyjnej, AROLINK® zapewnia wachlarz opcji zarządzania oraz wgląd w czasie rzeczywistym na każdym etapie procesu produkcyjnego, dając tym samym firmom możliwość osiągnięcia wyższej wydajności, wyjątkowej spójności danych czy też pełnej identyfikowalności.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I KONTROLA JAKOŚCI

AROLINK® posiada solidny moduł bezpieczeństwa żywności oparty na regułach HACCP Codex Alimentarius. Analizy zagrożeń i obsługa zidentyfikowanych czynników ryzyka zostają przekształcone w hali produkcyjnej w odpowiednie cyfrowe rejestry. AROLINK® zapewnia, że produkcja i jakość żywności będą zgodne z przepisami, specyfikacjami i wymaganiami klientów, a audyty staną się jednocześnie mniej stresujące.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Za pomocą AROLINK® WMS (System Zarządzania Magazynem) możesz zarządzać swoimi zapasami od samego odbioru surowca po wysyłkę produktów gotowych. AROLINK® zarządza i zapewnia wsparcie dla fizycznego zarządzania zapasami w fabryce. Cyfrowe rejestry ruchów produktów podczas ich przepływu AROLINK® umożliwiają inwentaryzację w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do większej precyzji procesu zakupowego i planowania produkcji.

INTEGRACJA I AUTOMATYZACJA

AROLINK® umożliwia szybką i niezawodną wymianę danych między systemami biznesowymi przedsiębiorstwa (ERP) a urządzeniami procesowymi w hali produkcyjnej (SCADA, PLC). AROLINK® łączy się z istniejącymi systemami i sprzętem procesowym, przesyłając dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. AROLINK® zbiera i aktualizuje dane z hali produkcyjnej w sposób zapewniający, że dane takie pozostaną w obrębie właściwego kontekstu produkcyjnego.

WYDAJNOSĆ

AROLINK® udostępnia raporty i kokpity menedżerskie używane do przekształcania nieprzetworzonych danych dotyczących postępu produkcji dla uzyskania wglądu do fabrycznych wskaźników KPI. Raporty AROLINK® pozwalają na uporządkowanie i wykorzystanie danych zebranych na hali produkcyjnej. Pulpity nawigacyjne AROLINK® prezentują dane produkcyjne w łatwym do zrozumienia i przekonującym formacie. AROLINK® odgrywa decydującą rolę we wzmacnianiu inicjatyw usprawniających zakład produkcyjny.

PODRĘCZNIK AROLINK®

Poznaj krótkie wprowadzenie na temat oprogramowania AROLINK®, a także wszystkich korzyści, oszczędności, zalet które przewyższają system nad konkurencją.

                 

DEMO AROLINK®

Zapewnij sobie wgląd w system AROLINK® i zapoznaj się z jego możliwościami. Demo nie jest wiążące - z przyjemnością zaprezentujemy nasz system w Twoim zakładzie.

                 

WARSZTATY NA TEMAT STRATEGII

Celem warsztatów poświęconych strategii jest ustalenie jasnych celów dla usprawnień i opracowanie ram dla przyszłej strategii MOM. Chętnie pomożemy w organizacji takich warsztatów w Twojej firmie.

KALKULATOR KORZYŚCI

Opracowaliśmy prosty kalkulator szacujący roczne oszczędności związane z wdrożenia systemu AROLINK®. Wszystko co musisz zrobić, to wprowadzić kluczowe dane Twojego zakładu produkcyjnego.
                 

AKTUALNOŚCI

Zapoznaj się z aktualnościami AROLINK®, dowiedź się więcej o nowych rozwiązaniach software, dodatkach do systemu a także o nowych klientach, instalacjach fabrycznych i nie tylko.


CO TO OZNACZA?

Znajdź skróty i odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące domyślnych koncepcji zarządzania fabryką. Jeśli nie znajdziesz interesujących Cię odpowiedzi, pozostajemy do Twojej dyspozycji.